logo

Trevirke, Bygg og Rivningsavfall fra næringsdrivende leveres til Miljøstasjonen på Ødegård mot avgift.

Trevirke, Bygg og Rivningsavfall fra private  leveres til Miljøstasjonen på Kjølen mot avgift.

 

SGT - Drifter egen Fliskutte maskin

Flismaskin

Trevirket sendes til energigjennvinning