logo

Mye av avfallet vårt kan utnyttes, samtidig som de negative effektene reduseres. Foto: iStockphoto

Avfall

Miljødirektoratet jobbar for å utnytte ressursene som finst i avfallet best mulig, i tillegg til å forebygge at nytt avfall oppstår. All håndtering av avfall kan gi skader på menneske og miljø. Miljødirektoratet arbeider for at mest mulig av avfallet blir utnytta, samtidig som skadeverknadene blir så små som mulig. Miljødirektoratet utarbeider regelverk på avfallsområdet og gir retningslinjer for hvordan det skal praktiseres.

Avfallsbehandling

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene av avfallet reduseres, er ulike typer avfall omfattet av forskjellige krav til innsamling og videre behandling. Miljødirektoratet utarbeider regelverkene og gir retningslinjer for hvordan reglene skal praktiseres.

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.

Stranda Gjenvinning & Transport AS

Har tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å drive

Avfallshåndtering av avfall fra næringsliv og private.

MILJØPOLITIKK
   - Bedriften sin erfaring med avfall skal gjøre SGT til en foretrukket partner på avfallshåndtering.
   - SGT sine kunder skal kunne stole på at deres avfall blir behandlet optimalt med tanke på forurensing og sikre at ressursene i avfallet utnyttes best mulig.