logo

Fugemasse

 

Fugemasse finner man ofte mellom betong / murvegger og dør / vinduskarmer.

Massen inneholder kloroparafiner og PCB, og kan være myk selv etter mange år.

Den er vanligvis grå, gråblå, svart eller brun.

Kjør"safe" og lever avfallet mest mulig helt som farlig avfall til Kjølen Miljøstasjon

Fugemasse produsert mellom 1960 – 1978 inneholdt ofte PCB.

Fra 1970 til 1990 ble klorparafiner brukt i slik masse. Begge stoffene er miljøfarlige.