logo

Impregnert Trevirke

Impregnert trevirke inneholder kjemikaler som kreosot, eller salt av tungmetall for at trevirket ikke skulle rotne. Miljøgiftene går etter hvert ut i omgivelsene.

Unngå impregnert trevirke i grønnsaksabed eller der du oppbevarer mat.

Impregnert trevirke leveres til Kjølen Miljøstasjon som farleg avfall

Dersom man brenner impregnert trevirke dannes det en meget giftig aske.                                                      

Alt grønt treverk behandles som impregnert.