logo

Hageavfall

 

Hageavfall er greiner og skat. Gras og plenavfall. Blomster og planter

Når du leverer hageavfall, er det er viktig å hugse på å fjerne all plast og anna uønska element.

Levering av vanlig hageavfall er gratis for privatkunder ved bruk av Årim kort i åpningstiden ved Kjølen Miljøstasjon. 

NB! Levering frå lastebil / traktor o.l. blir rekna som levering frå næringsliv.